Katolickie rudimenta

Nie zmiana, lecz organiczny rozwój.
Nie rewolucja, lecz organiczny rozwój.

Nie ewolucja, lecz organiczny rozwój.
Nie zerwanie, lecz ciągłość.
Nie ciągłość tylko deklarowana, lecz de facto.