Bezpieczeństwo w Bogu

Chrystus. Kto chodzi przede mną w prawdzie, jest bezpieczny przed złymi napaściami, a prawda go wyzwoli z rąk zwodzicieli i ochroni przed złymi językami” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).