Dusza gorliwa przybiegnie

Dusza gorliwa przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim:
W pierwszy czwartek miesiąca – aby podziękować Panu Bogu za dar Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa, i by modlić się o nowe powołania kapłańskie wierne Tradycji.
W pierwszy piątek miesiąca – aby wynagradzać (ekspiacja) Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy swoje i bliźnich.
W pierwszą sobotę miesiąca – aby wynagradzać (ekspiacja) Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy swoje i bliźnich.
Dusza gorliwa przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim.