Gorliwość

Dusza gorliwa – o ile obowiązki stanu jej pozwalają – bierze udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim, oprócz niedzieli i świąt nakazanych, przynajmniej raz w tygodniu, w dzień powszedni. W Wielkim Poście – najlepiej w piątek, w powiązaniu z Drogą Krzyżową.