Tradycyjna praktyka postna w Wielkim Poście (1)

Zachowajmy tradycyjną praktykę postną w dni Wielkiego Postu:

Poniedziałki, wtorki, środy, czwartki – post ilościowy.
Środa Popielcowa oraz piątki i soboty – post ścisły.
Niedziele – nie ma postu.