Sługa dobry i wierny

„Stań się jak dobry i wierny sługa do mężnego dźwigania krzyża Pana twego, który dał się ukrzyżować z miłości dla ciebie” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).