By nie pobłądzić

„Niedoświadczeni i nowicjusze na drodze Pańskiej, jeśli nie poddadzą się radom ludzi roztropnych, mogą się łatwo zbłąkać i zgubić” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).