Różaniec codzienny

Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. A komu obowiązki stanu pozwalają, niech odmawia codziennie cały Różaniec – wszystkie trzy części – w skupieniu rozważając tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Doba ma 24 godziny, a tutaj chodzi o jedną godzinę.
Dusza nasza będzie jasna i wiele dusz od piekła ocalimy. Odmawiajmy Różaniec!