Modlitwa duszy gorliwej

„Niech mi nie będzie ku potępieniu słowo słyszane, lecz nie wypełnione, poznane, a nie ukochane, przyjęte z wiarą, ale nie zachowane” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).