Dusz kapłańskich zdecydowanych przybywa

Za każdą duszę kapłańską na świecie, związaną wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – Bogu niech będą dzięki.