Lektura dla Duchowieństwa

W mijającą sobotę Kościół oddaje cześć Św. Tytusowi, Biskupowi i Wyznawcy. List Św. Pawła Apostoła do Tytusa przynosi wiele cennych wskazań dla katolickiego duchowieństwa.