Zasadnicza różnica

Jest wielka różnica czy dane – te same – okoliczności życia przeżywamy z łaską Bożą, czy bez łaski Bożej, z grzechem śmiertelnym na sumieniu.
Ufną modlitwą wypraszajmy sobie u Boga łaskę, abyśmy nawet najtrudniejsze okoliczności życia nie traktowali jako sytuacje destrukcyjne, lecz jako bodziec do coraz większej wierności Bogu.
Bardzo nam w tym będzie pomocna lektura żywotów świętych, zwłaszcza męczenników.