U podstaw? Stan łaski uświęcającej.

Jeśli ktoś nie żyje w stanie łaski uświęcającej, niech się nie porywa na działania w obronie Mszy Świętej w rycie rzymskim o szerszym zasięgu. Najpierw trzeba uświęcić własną duszę.