Pierwsza sobota miesiąca

Kapłan maryjny w pierwszą sobotę miesiąca chętnie pouczy dusze o Matce Bożej i wezwie do gorliwego kultywowania pobożności maryjnej.
Wierny świecki, gorliwy czciciel Matki Bożej, w pierwszą sobotę miesiąca chętnie przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, wyrażając Matce Bożej swoją miłość i przed ołtarzem Pańskim będzie się gorliwie modlił, wynagradzając Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy, zniewagi, zapomnienia i obojętność tak wielu dusz.