Cenne dary Boże

„Jeżeli spojrzysz na godność Dawcy – żaden Jego dar nie wyda ci się małym czy marnym, gdyż nie może być małe to, co pochodzi od najwyższego Boga” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).