Pierwszy piątek miesiąca

Kapłan według Serca Bożego w pierwszy piątek miesiąca chętnie pouczy dusze o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i wezwie do odpowiadania miłością na nieskończoną miłość Najświętszego Serca Zbawiciela.
Wierny świecki, gorliwy czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa, w pierwszy piątek miesiąca chętnie przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, wyrażając Panu Jezusowi swoją miłość i przed ołtarzem Pańskim będzie się gorliwie modlił, wynagradzając Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy, zniewagi, zapomnienia i obojętność tak wielu dusz.