Pierwszy czwartek miesiąca

Kapłan o gorliwej duszy Eucharystycznej w pierwszy czwartek miesiąca chętnie pouczy dusze o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa, i wezwie do okazywania najwyższego szacunku i czci Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie oraz do modlitwy o nowe powołania kapłańskie wierne Tradycji.
Wierny świecki o gorliwej duszy Eucharystycznej w pierwszy czwartek miesiąca chętnie przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim i przed ołtarzem Pańskim będzie się gorliwie modlił o nowe powołania kapłańskie wierne Tradycji.