Pierwszoczwartkowa modlitwa o powołania kapłańskie wierne Tradycji

Pan Jezus mówi: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-38).
Módlmy się zatem w pierwszy czwartek miesiąca – i codziennie! – o nowe powołania kapłańskie wierne Tradycji.
Źródłem Objawienia są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18-19).
Św. Pius X w Katechizmie naucza: „Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym”.
Kto zatem odrzuca lub pomija Pismo Święte bądź Tradycję, nie jest katolikiem.
Modląc się zatem o nowe powołania kapłańskie wierne Tradycji, modlimy się de facto o powołania katolickie.
Módlmy się w pierwszy czwartek miesiąca o nowe święte powołania kapłańskie wierne Tradycji. Wypowiadajmy taką intencję wyraźnie – w cichej i głośnej modlitwie.