Kwiaty świętości

Jak poświadcza dwutysiącletnia historia Kościoła Katolickiego, kwiaty świętości na niwie Kościoła rozkwitają w każdym czasie i w każdych okolicznościach.
Gdy rozzuchwalają się nurty relatywistyczne, synkretyczne, globalistyczne i gdy cezar coraz bardziej zuchwały, mogą rozkwitać kwiaty świętości. Nie zawiedźmy!