Przejawy pokory

„Oddaj Bogu co Bożego, a przypisz sobie co twoje – to znaczy: Bogu bądź wdzięczny za łaskę, a siebie samego oskarżaj o winę, wiedząc, żeś zasłużył na karę” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).