Duszo, rozróżniaj!

„Nie wszystko, co wzniosłe jest święte; nie wszystko, co słodkie jest dobre; nie każde pragnienie jest czyste; nie wszystko, co nam drogie jest miłe Bogu” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).