Znosić przeciwności

„Cały nasz spokój w tym nędznym życiu należy oprzeć raczej na pokornym znoszeniu przeciwności niż na tym, żeby ich nie doświadczać” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).