Katolicka przestroga

Krzewi się sformułowanie:
„Dzień judaizmu w Kościele Katolickim”.
Prawda:
Kościół Katolicki nie obchodzi żadnego dnia judaizmu.
Krzewi się sformułowanie:
„Dzień islamu w Kościele Katolickim”.
Prawda:
Kościół Katolicki nie obchodzi żadnego dnia islamu.
Kto krzewi sformułowania niezgodne z prawdą, zda sprawę przed Panem Bogiem.
Św. Jan Apostoł przestrzega:
Filioli, nemo vos sedúcat.
„Synaczkowie, niechaj was nikt nie zwodzi” (1 J 3, 7).