Kapłańska służba Mszy Świętej (1)

Przed odprawianiem Mszy Świętej (najlepiej w przeddzień) dokładnie przeczytać teksty mszalne na dany dzień. Pomoże to kapłanowi głębiej duchowo przeżywać sprawowaną ofiarę Mszy Świętej oraz uniknąć pomyłek w czytaniu i czytać płynnie łacińskie teksty.