Dusza z Bogiem!

„Mało zważaj na to, kto jest za tobą albo przeciw tobie, ale o to się staraj i ubiegaj, aby Bóg był z tobą we wszystkim, co czynisz” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).