Umocnienie słowem Pana Jezusa

„Błogosławieni będziecie, gdy będą was ludzie nienawidzić i gdy was wyłączą, i będą wam złorzeczyć, a imię wasze jako złe będą zniesławiać dla Syna Człowieczego.
Weselcie się dnia owego, i radujcie się, bo oto zapłata wasza obfita jest w niebie” (Łk 6, 22-23).