Roztropność metodologiczna

O sprawy wiary katolickiej i Tradycji nie pytaj osób przypadkowych. Jednej pani zdaje się to, a jeden pan uważa tamto.
O sprawy wiary katolickiej i Tradycji pytaj Kościół Katolicki w jego odwiecznym i nieomylnym nauczaniu.