Obiektywizm

„Kto ocenia każdą rzecz według tego, jaką jest w istocie, nie kierując się tym, co inni o niej mówią i za co ją uważają, ten jest naprawdę mądry, a nauka jego bardziej pochodzi od Boga aniżeli od ludzi” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).