Ostateczne wytrwanie

Trzeba się modlić o łaskę ostatecznego wytrwania, abyśmy odchodzili z tego świata z wiarą katolicką w sercu i będąc w stanie łaski uświęcającej.
Bywa, że diabeł atakuje dusze w ostatnich godzinach życia doczesnego, aby je oderwać od Boga i doprowadzić do piekła.
Już teraz wypraszajmy sobie pomoc Bożą oraz opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa na ostatnie chwile naszego życia doczesnego, byśmy bezpiecznie przeszli do wieczności.
Trzeba się modlić o łaskę ostatecznego wytrwania.