Punkty do niedzielnego kazania

Święta Rodzina: Jezus, Maryja, Józef.
Uroczystość Świętej Rodziny.
W czasach zamętu powszechnego kilka wskazówek dla rodzin:

– poznawać niezmutowaną wiarę katolicką i dochować jej wierności,
– oddawać Panu Bogu niezmutowany katolicki kult,
– zachować stan łaski uświęcającej!