Rewerencja

rewerencja (z łac. reverentia) – szacunek, uszanowanie, poszanowanie, poważanie, cześć, uważanie, respekt, atencja, uznanie.


Więcej – zob. zakładka: Słowniczek