Katolik czyta

W kontekście przypadającego w najbliższą niedzielę święta Świętej Rodziny, sięgnijmy do lektury, która pomnoży owoce świętowania:

Pius XI, Encyklika Casti connubii, O małżeństwie chrześcijańskim,
Pius XI, Encyklika Divíni illíus Magístri, O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży.

Bardzo będą nam pomocne także teksty dotyczące IV Przykazania Bożego oraz Sakramentu Małżeństwa, zawarte w tradycyjnych katolickich katechizmach.

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.