Modlitwa z odsłoniętą twarzą

Nos vero omnes, revelata facie gloriam Dómini speculántes, in eamdem imáginem transformámur a claritáte in claritátem, tamquam a Dómini Spíritu.

„Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego” (2 Kor 3, 18).