Lektura na uroczystość Objawienia Pańskiego

W kontekście uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), bardzo będzie nam pożyteczne przeczytanie z uwagą dwóch encyklik Piusa XI: Quas primas oraz Mortálium ánimos.
Jezus Chrystus jest Królem, któremu należny jest hołd od wszystkich ludzi i wszystkich narodów.
Chrystusowe światło jaśnieje w Kościele Katolickim, jedynym prawdziwym Kościele, jedynym Kościele założonym przez Jezusa Chrystusa. Do Kościoła Katolickiego, obdarzonego nieutracalnym znamieniem jedności, są wezwani wszyscy ludzie i wszystkie narody.