Faux-pas

Faux-pas (fr.), [wym. fo:pá].
Dosł.: fałszywy krok; nietakt, niezręczność, gafa, uchybienie formom towarzyskim, postępek nie na miejscu.

Za: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych.


Więcej – zob. zakładka: Słowniczek