Dopowiedzenie do dzisiejszego kazania

Czytanie tradycyjnych katolickich pouczeń o życiu duchowym utwierdzi nas w wierze, iż każda dusza – a więc i nasza! – jest przedmiotem uważnej troski Pana Boga.
Prawda pocieszająca i mobilizująca!