Odprawiamy adwentowe rekolekcje

„Jednak chcąc odnieść z świętych ćwiczeń te pomyślne owoce, o których mówiliśmy, należy odprawiać je z należytą starannością, albowiem jeśli tylko odprawia się ćwiczenia duchowne dla zwyczaju, opieszale, pobieżnie, wówczas albo bardzo nikły, albo żadnego nie odniesie się z nich pożytku” (Pius XI, Orędzie Mens nostra, O znaczeniu rekolekcji zamkniętych).


Tekst orędzia Piusa XI O znaczeniu rekolekcji zamkniętych
dostępny w kruchcie.