Czas być musi!

Wszystko dla Pana Jezusa, by godnie uczcić tajemnicę Jego Narodzenia. Porządki przedświąteczne w domu są ważne. Najważniejsze są porządki w duszy. Na dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź czas być musi!