Status quo czy rozwój nieustanny?

Jeśli jakąś sprawę w moim życiu uporządkowałem, podziękuję Panu Bogu za to, że mogłem to uczynić. Ale zaraz się Pana Boga będę pytał: Co następne? Co następnego w moim życiu mam uporządkować?
A jeśli będę pokorny, to katolicki duchowny wiele mi jeszcze podpowie. – więcej