Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy!

„Katechizm jest co do objętości książeczką małą, ale co do bogactwa treści nie może z nim się równać żadna inna książka, a nawet wszystkie na świecie. Zawiera on streszczenie i sumę tego wszystkiego, co Pan Bóg objawił, sobory uchwaliły, papieże ogłosili, Ojcowie Kościoła i Święci nauczali. Daje on krótko i jasno odpowiedź na wszystkie pytania, poruszające umysł i serce człowieka” (Abp Józef Bilczewski).

(Katechizm św. Alfonsa Liguoriego, doktora Kościoła, rozszerzony przez ks. Bronisława Markiewicza, Wydawnictwo Świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Rzeszów 2015, s. 24).

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!