Święci uczą

hagiografia – piśmiennictwo dotyczące świętych; żywoty świętych.
Historia sanctorum magistra vitae. – Historia świętych nauczycielką życia.
Verba docent, exempla trahunt. – Słowa pouczają, przykłady pociągają.
exemplum – przykład, wzór


Więcej – zob. zakładka: Słowniczek