O przyjmowaniu Komunii Świętej – kilka przypomnień

Komunię Świętą przyjmujemy, mając ręce pobożnie złożone, ale nie pod samą brodą, lecz nieco niżej – aby ministrant mógł patenę umieścić pod brodą. Patena służy do ochrony Najświętszego Sakramentu – gdy od konsekrowanych komunikantów odrywają się drobne cząstki (partykuły), wtedy patena zabezpiecza, aby nie upadły na podłogę, co byłoby ogromną zniewagą Najświętszego Sakramentu.
Komunii Świętej nie przyjmujemy w rękawiczkach.
Przyjmujemy Komunię świętą, klęcząc pobożnie, bo oto Bóg przychodzi do naszego serca! Konsekrowanych komunikantów nie gryziemy, lecz z szacunkiem przyjmujemy na język i po lekkim rozpuszczeniu, z czcią spożywamy.
Przyjmując do serca Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, módlmy się gorliwie. Chrystus przychodzi do lichego stworzenia, do mojej duszy. Podejmujmy tak wielkiego Gościa duszy z szacunkiem, czcią, wiarą, pokorą i miłością! – więcej