O modlitwie po Komunii Świętej

O Najświętszym Sakramencie nigdy dosyć!
Jak wygląda moja modlitwa po przyjęciu Komunii Świętej?
Chrystus przychodzi do mojego serca!
Jak Go podejmuję? Czy z Nim rozmawiam?
Czy Go uwielbiam, dziękuję, przepraszam, proszę?
Jak wygląda moja modlitwa po przyjęciu Komunii Świętej?
Co uczynię, aby Pana Jezusa podejmować bardziej godnie i święcie?
Niech pomocą dla naszej duszy będzie przypomnienie kazania dotyczącego tej istotnej kwestii.