Lektura katolicka codzienna (2/3)

Dla coraz lepszego poznawania wiary katolickiej, dla poznawania i odrzucenia błędów wierze przeciwnych oraz dla postępu w życiu duchowym, konieczna jest codzienna lektura treści katolickich – niezmąconych.
Miejmy na biurku żywoty Świętych. I czytajmy. Choćby niewielkimi fragmentami – codziennie!
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.