Pierwszoczwartkowy rachunek sumienia

Z racji pierwszego czwartku miesiąca czyńmy sobie uczciwy i dokładny rachunek sumienia z wiary i miłości do Najświętszego Sakramentu – jaka jest moja praktyka?

– Czy moja modlitwa po Komunii Świętej jest już lepsza, dłuższa, bardziej skupiona, bardziej gorliwa, bardziej ufna, serdeczna?
– Czy moja modlitwa po zakończeniu Mszy Świętej jest już moją stałą praktyką? Czy, skoro tylko zakończy się Msza Święta, nie wychodzę od razu z kościoła, lecz zostaję, aby Panu Bogu za Ofiarę Mszy Świętej i wszystkie płynące z niej łaski serdecznie podziękować, za rozproszenia i grzechy moje przeprosić, o łaski dla siebie i bliźnich poprosić?
– Czy – jeśli obowiązki stanu mi pozwalają – przybiegam chętnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim w dni powszednie?