Inteligencja i dobre wychowanie

Człowiek inteligentny i dobrze wychowany, zanim coś powie, pomyśli: Z kim rozmawiam? Co chcę powiedzieć? Po co chcę to powiedzieć?
Człowiek inteligentny i dobrze wychowany, zanim coś napisze, pomyśli: Do kogo mam pisać? Co chcę napisać? Po co chcę to napisać?