Klarowność rozróżnień i działań

Jeśli chcę dochować wierności wierze katolickiej:

– Nie będę bronić czy „naprawiać” kultu reformowanego,
– Nie będę bronić zmienionej i zmieniającej się religii,
– Będę bronić kultu katolickiego, jaki Kościół Katolicki sprawował niezmiennie przez wieki,
– Będę bronić wiary katolickiej, jaką Kościół Katolicki krzewił niezmiennie przez wieki.

Strzeżmy się internetowych dyrygentów i apologetów zmienionej i zmieniającej się religii.
Lektura codziennych tradycyjnych katolickich katechizmów niech będzie naszą stałą praktyką!
I zwiążmy się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim: Mszą Świętą w rycie rzymskim! – więcej