O. dr hab. Benedykt Jacek Huculak OFM, Czy Kościół jest jeden? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos.

«Przeciw nam stoją masoni i Żydzi, także wewnątrz Kościoła katolicko-reformowanego. „Na świecie doznacie ucisku – uprzedził nas Pan Jezus –, lecz miejcie odwagę! Egố neníkêka ton kósmon – JA zwyciężyłem świat” (J. 16, 33)» – więcej