Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy!

Pilna lektura codzienna – choćby niewielkimi fragmentami – tradycyjnych katolickich katechizmów przyniesie naszej duszy przynajmniej dwa doniosłe pożytki:

  1. Będziemy poznawać coraz lepiej katolicką wiarę.
  2. Będziemy się stawać coraz bardziej zdolni do uświadomienia sobie i odrzucenia błędów, od ponad pięćdziesięciu lat krzewionych w posoborowych strukturach.

 Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy!