Określenie skrzętnie omijane

Z niewielkimi wyjątkami, powszechnie bojkotuje się określenie katolickiego kultu: Msza Święta w rycie rzymskim.
Powody tego bojkotu mogą być ujawniane i nieujawniane.